Fundacja Sztuka i Technolgia

Fundacja Sztuka i Technolgia

Fundacja została powołana do życia 7 października 2005. Celem Fundacji jest propagowanie oraz inicjowanie działań twórczych inspirowanych rozwojem technologii, a także upowszechnianiem efektów tych działań z pomocą różnych aktywności i form przekazu w tym współpracy i prezentacji koncertowej, radiowej, telewizyjnej i wydawniczej.

Zadanie:
Fundacja Sztuka i Technologia zleciła zespołowi Addvanced komunikację Festiwalu Polyphonia edycja 2016 oraz 2017. Polyphonia to doroczne wydarzenie poświęcone twórczości muzycznej inspirowanej technologią organizowane przez Fundację przy współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest organizowane w ramach realizacji projektu Live-Lab. W ramach działań mediowych zespół Addvanced prowadził działania z zakresu media relacji, organizował spotkania jeden-na-jeden z dziennikarzami kluczowymi dla przedsięwzięcia oraz prowadził mobilne biuro prasowe na wydarzeniach.POWRÓT